Direct Contact: 072 511 43 85

Bouwmanagement

Gebouwen, gebouwgebonden installaties, terreinontwikkelingenzijn duurzame investeringen. De bouw van een nieuw pand of de verbouwing van een bestaand pand geeft opdrachtgevers hoofdbrekens. Kosten worden wel gebudgetteerd maar vaak niet gecontroleerd. Aan het einde van de rit blijken kosten overschreden, de oplevering te laat en het resultaat voldoet niet aan de verwachting. Onze werkzaamheden zijn in principe steeds gericht op bouwmanagement in het algemeen of onderdelen zoals projectorganisatie, projectbeheersing, voortgangsrapportage en het opstellen van bouwdocumenten.

Aanpak

Onze aanpak bij een volledige opdracht bestaat in overleg met de opdrachtgever uit:
  • Opstellen van programma van eisen
  • Overleg met overheidsinstellingen
  • Selectie van Bouwpartners (architect, constructeur, aannemer en onderaannemer)
  • Toetsen en bewaking kwaliteit van het bouwplan
  • Prijsonderhandelingn met Bouwpartners
  • Budgetbewaking
  • Voeren van de bouwdirectie
  • Verzorgen van de oplevering
Vanzelfsprekend is het mogelijk om deelopdrachten te verstrekken. Als verlengstuk van Bouwmanagement zien wij Vastgoedmanagement.   bouwmanagement1