Direct Contact: 072 511 43 85
  • Strandhotel Paal 8 Badweg West 4 te Terschelling West
  • Strandhotel Paal 8 Badweg West 4 te Terschelling West
  • Strandhotel Paal 8 Badweg West 4 te Terschelling West

Strandhotel Paal 8 Badweg West 4 te Terschelling West

Casparus verzorgt projectorganisatie en projectbegeleiding van onderstaande werkzaamheden:

Opstellen inventarisatie onderhoud exterieur, terrein en installaties
Uitvoeren groot onderhoud n.a.v. rapportage

Voorbereiding januari 2017 t.m. februari 2017
Start werkzaamheden februari 2017
Verwachte oplevering medio maart 2017